Mono yi musikongo – Manuaku Waku

 

Moko kya Sebastião Kupessa

PEDRO Felix Rodrigues Manuaku, yi kumbu kawutikila kuna  mbanza ya Leopoldville, wunu Kinsasa, kuna Kôngo Belezi. Nkansi, yandi zayakene muna zina dya MANUAKU WAKU, tangu za Nkaka, bokilwanga muna zina dya PEPE FELLY. Muna mvula funda di mosi ye nkama vwa ye makumasâmbanu ye vwa ( 1969), ye bakundi bandi bankaka, basala kinvuka kya masikilu, muna nkumbu kya ZAIKO LANGA – LANGA. Wakala mfumu a kyo kinvuka, tuka mvula kumi ye mosi, nkansi tomene zayakana muna nza ya Filika ( África ), nze n’siki a sanzi wa nene, wakuma  longi  wa mpwena, muna salu kyokyo. Tuka mvula makumatatu ye tatu, yandi  lawukisanga, kinisanga e batu muna makinu, kadi sanzi kasikanga kivwudi  tomwawunanga mpe m’vangi a kunga wanene. Muna luzolo lwani, wayiza kututala, yi dina twalomba muna luzitu luawukulu, muna lu dodokolo mvimba, twa kala ye moko, twa tula e ngwivu ( mfula ) “zi tatu” mu diambu twa zaya e nkadilu, salu, ye luzingu lwa “zulunkulu” MANUAKU WAKU. E Kyaki moko kivangamene muna Kikôngo ( kadi muna kikôngo tumokene). Nkasi, bosi tuvangulula (balukisa) muna ndinga ya mputulukezo, muna lukaya lwa nkaka, mu ya nzila ya sanga ngunga (internet), muna fulu kya nsamu ( site) kya kongo, muna zina dya www.muanadamba.net.

Muana Damba: Kyambote kyaku, mfumu Manuaku. Muna luzitu ngi ta sosa mokina ye ngeye, bika wa sakumunwa muna kumbu’a Nzambi a Mpungu.

Manuaku Waku: Kyambote kyaku, mavimpi?

Matondo, nginanga ye mavimpi. Kiese kibeni mumokina ye  ngeye. Kunanga ye kunga mya mpa ko?

 Ingeta, mvuidi e kunga mya mpa. E Nkunga myawukulu minanga muna Nkutu mosi, muna kumbu wa REGARDS CROISÉS.

 Muna kunga mya mpa vayikisi, vankatu kunga mya kikongo?

Muna nkutu wa kunga REGARDS CROISÉS, wuvuidi kunga mosi wa kikongo muna zina dya KIZIMBANAKO.

 E nsi’aku kweyi yinanga? Kuna Kongo-Kinsasa wawutuka, wasasukila, ku wasadila mpe e salu kya sika nsanzi, tuzeye vo, ma sé maku ku Ngola ba tuka. 

Vo tula yi muana Ngola, esi Kongo-Kinsasa bosi a fwema. Vo tula mpe muana Kongo – Kinsasa e bana ba Ngola bosi ba dasuka! O mwana muntu buyi i sila mu mo mambu? bueyi i sila?

O mono Mwana Ngola yi tula, kadi mwana nyoka, nyoka kwani kenanga. Kuna Ngola ma sé maku, nki vata batuka, kuna Kuimba, Serra de Kanda?

O mono y n’si Kongo nginanga, masé mama kuna Mbanza Kongo batuka. 

Tomene zaya LUVILA lwaku?

Kanda dia me, VEMBA Ne LUKENI.

Ki sé Kyaku?

Kuna ki tata SENGI A VEMBA

Papa D’Oliveira, yandi mpe watuka kuna Mbanza Kongo, wakunzaya?

Nkayi’ame. O mono yi tekolo wa nkaka Emmanuel D’Oliveira.  Savo vo sanzi yi sikanga, ka bena ba bidi bena ba tomene yo zayila nsasa, ka sikanga ba bidi ko.

Ngola yinanga nsi a ma sé maku. Nki lumbu vutuka kuna Ngola?

Nza ya mvimba ya kubama kua yeto, nkonso muntu vana ka muene luvuvamu lenda kuani ko zinga, savo mu baka luzingu luaku mpagi, mbe ku suisse zingilanga, vo mambu mambote kuna ngola se zieta kaka, mu kuba meso kua ba mpangi  vutuka , vo nzambi o songele fueti kubama, gidika fulu ye luzingu.

Ngeye sikanga e sanzi! Tomene zayakana mu nsi ya Filika. Kuna Ngola kutomene zayakana ko, nki lumbu kwenda sika kuna nsi za nkaka zaku?

Vo ambokila, bosi yi kwenda sika e sanzi kuna Ngola.

Kinvuka kya Zaiko Wawa kya fwa, weyi kwenda sikila e masikilu kuna Ngola?

Savo mambu ma salu ma soba, mono mosi yi zyetanga, batu basikanga e masikilu kuna ngola bena vuila.

Bana ba Mbanza Kongo, mputulukezo bavovanga kuna kinsasa, yo ndiga ze yo vova?

Kikôngo yi vovanga ye ndinga za kanka za kinzenza. E Mputulukezo kizeye vova ko. 

Se nfoko, M’fumu Manuaku, matondo.

Matondo meno. 

 

Comentário

Seja o primeiro a comentar

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.


*


Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Fica a saber como são processados os dados dos comentários.